Other Way Language Club


Com a COO d’Other Way Language Club, acadèmia d’idiomes de Sarrià,Barcelona, he portat tota mena de projectes. Entre els quals les creacions de materials gràfics com lones, flyers, cartells, newsletters, material editorial, banderoles, etiquetes, vinils, documentacions corporatives, etc.

Sempre s’ha buscat una imatge que recordés els colors corporatius, gris i taronja. S’ha volgut transmetre una imatge dinàmica i de tracte amigable i proper per arribar als clients de la zona.