Publicitat pel complex esportiu La Corxera de Sant Feliu de Guíxols.