Job Recipe


Programació front end i back end del projecte Job Recipe. Es va crear el logotip i es va programar tota la web amb html, css, javascript i bbdd.