Biutysoul

Duet de veu i guitarra especialitzats en música soul per esdeveniments.

Necessitaven una imatge corporativa elegant i creativa per poder vendre la seva marca amb professionalitat.

Es va crear un logotip elegant amb aires artístics. Es va interpretar de manera gràfica l’estil músical.

A banda del logotip s’han creat targetes i aplicacions del logotip en fotografies.